Binnenkort verschijnt hier de nieuwe website van:

Stichting Samen Energie Neutraal (SEN)

De Quick-Fit oplossing van Stichting Samen Energie Neutraal:

Beslismodel

De volgende slides (beslismodel 2020) geven voor drie breed gepropageerde alternatieve oplossingen een schatting van de investeringskosten voor de huishoudens en de benodigde infrastructuur.

De werkelijke kosten zullen deels afhankelijk zijn van de lokale context, zoals:

- De warmtebron
- Het type woningen
- De vraag naar koeling
- De eventuele opslag van warmte
- Coherentie van maatregelen op verschillende maatschappelijke niveaus

De slides beogen dan ook handreikingen te geven om in Regionale Energie Strategiee╠łn de orde van grootte van de benodigde investeringen te bepalen en op basis daarvan afgewogen keuzes te maken.

Stichting Samen Energie Neutraal
Gasgracht 3,
7941 KG Meppel
0522-246625