Projecten

Actueel

SEN is als ontwikkelaar en als intermediair actief betrokken bij projectorganisaties die samen met bewoners energieneutraal willen worden.  Hieronder een aantal voorbeelden van organisaties waar SEN bij betrokken is.

AW-def

De dorpen Krewerd, Godlinze en Holwierde hebben samen de Stichting Aardgasvrije Wierdedorpen opgericht met als doel: de dorpen energiezuiniger en minder afhankelijk van aardgas te maken. SEN schreef de subsidie-aanvraag voor het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). De subsidie is verkregen en de dorpen zijn gestart met het project. SEN is betrokken bij dit project als adviseur in de werkgroep gasbesparing en -techniek.

Schermafbeelding 2022-12-04 om 14.10.28

SEN is bij dit project vanaf het begin adviseur en lid van de stuurgroep. ‘Heel De Wolden Groen’ gebruikt de Quick-Fit methode van SEN.
SEN is hierbij bezig met het ontwikkelen van ESCO, een nieuwe vorm van een ouder concept: een unieke mogelijkheid van huurkoop van installaties via ESCO (Energy Service Company). Als eenmalige aanschaf van de installatie voor een bewoner niet mogelijk is, biedt ESCO een optie tot huurkoop van het systeem. Hierbij zal het maandelijkse termijnbedrag niet hoger zal zijn dan de normale energierekening. Na een aantal jaren is de afbetaling gerealiseerd en het systeem eigendom van de bewoner.
Dit is een concept in ontwikkelingsfase.
SEN is bij dit project zowel ontwikkelaar als intermediair.

netwerk18-web

Om de klimaatdoelen te halen, moeten we minder CO2 uitstoten. De regering wil dat we geleidelijk overstappen op duurzame energie. Een hybride warmtepomp is hiervoor een goede oplossing.

De komende 3 jaar loopt in Dalen een onderzoek onder de naam DACS-HW met als doel om aan te tonen dat het mogelijk is om overbelasting van het elektriciteitsnet in een wijk te voorkomen door hybride warmtepompen gezamenlijk aan te sturen, zónder dat dit ten koste gaat van het warmtecomfort in de woningen.
In dit project onderzoeken we het ‘afvlakken’ van stroompieken die warmtepompen veroorzaken. Door het slim aansturen van warmtepompen vangen we stroompieken op en verlagen we deze. Overbelasting wordt zo voorkomen en netverzwaring is dan niet nodig, waardoor de maatschappij veel geld bespaart.

Lees meer over dit onderzoek op de website van DACS-HW
En op de website van Aardgasvrij Dalen .

SEN is bij dit project zowel ontwikkelaar als uitvoerende partij.

logo pekela-web-wit

‘Pekela geeft gas!’ is een bewonersinitiatief waardoor bewoners tussen Ommelanderklap en Koppelsluis in Pekela extra subsidie kunnen krijgen bij het energiezuiniger maken van hun woningen. De subsidie kregen zij via Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). SEN was  medeschrijver van de aanvraag van deze subsidie en is nog steeds als intermediair actief bij dit project betrokken.

Schermafbeelding 2022-12-06 om 17.33.52

In navolging van ‘Heel de Wolden Groen’, wordt in Oostellingwerf eveneens de combi gebruikt van Quick-Fit en ESCO. Daarvoor is opgericht de coöperatie ‘ESO De Marke’.
Sen treedt hier op als ontwikkelaar en als intermediair.

Afbeelding22

De Energiewerkplaats Drenthe is er voor initiatiefnemers die samen met anderen willen werken aan energiebesparing en duurzame energie. In de Energiewerkplaats worden de krachten van 5 kennisorganisaties op het gebied van energiebesparing en duurzame energie gebundeld. SEN is daar een van.

Meer activiteiten waar SEN actief was en nog is:

Afbeelding20

SEN geeft regelmatig lezingen over haar ambities en ontwikkelingen. Onder andere in Zweeloo, Houten, Amsterdam/ Gaasperdam, Voorschoten, Koekange, Tynaarlo, Boijl, Noordlaren, De Wolden en  Ooststellingwerf gaf SEN lezingen. N.a.v. die lezingen ontstonden in 7 van deze plaatsen initiatieven om aan de slag te gaan met het verduurzamen van hun omgeving.

Notebook mockup

18 dorpen/ steden hebben begeleiding van SEN of hebben die gehad. Gemeenschappen met grote ambities waar SEN op dit moment als intermediair optreedt zijn Krewerd, Godlinze, Holwierde (samen in de Stichting Aardgasvrije Wierdedorpen), Gemeente De Wolden (Heel De Wolden Groen), Boven Pekela (Pekela geeft Gas!), Dronrijp, Ooststellingwerf en Dalen (DACS-HW en Aardgasvrij Dalen).

Schermafbeelding 2022-12-07 om 11.44.44

Maar liefst 24 dorpen en steden in Nederland zijn hun ambitie om energieneutraal te worden opgestart met SEN. Zij hadden kortere of langere tijd begeleiding van SEN. Wilt u meer weten of wilt u ook een start maken? Neem dan contact met ons op!

Schermafbeelding 2022-12-07 om 11.55.50

SEN heeft ervaring met het aanvragen van de subsidie (PAW) Programma Aardgasvrije Wijken. Daar komt heel wat bij kijken. De dorpen Krewerd, Godlinze en Holwierde (gezamenlijk project ‘Aardgasvrije Wierdedorpen’)   Boven Pekela/ Doorsneebuurt (‘Pekelageeftgas!’), Coevorden/ Dalen (Aardgasvrij Dalen) profiteren hier nu van.
Ook hulp nodig bij de aanvraag? Neem dan contact met ons op.

ontwikkelen

Twee projecten, Gemeente de Wolden (‘Heel de Wolden Groen’) en Ooststellingwerf zijn met SEN bezig om ESCO te gebruiken om bewoners te helpen met het investeren in hun duurzame toekomst. En er zijn al meer geïnteresseerden.
Lees ook het artikel: ‘Subsidie voor Heel De Wolden Groen ontzorgt dertig huishoudens in energietransitie’

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen doen of wilt u gebruik maken van onze diensten?