Organisatie

Initiatiefnemers

De initiatiefnemers – Pieter Brink (architect bij B+O Architectuur en Interieur), prof. dr. Frans Stokman (RUG), Jurr van Dalen (duurzaamheidseconoom) en Hedzer van Houten (voormalig woningcorporatiedirecteur) – vonden dat er een slag geslagen moest worden om onze wereld duurzamer en onafhankelijk van fossiele brandstoffen te maken.
Zij leerden elkaar kennen door dit gezamenlijk doel en richtten de Stichting Samen Energie Neutraal (SEN) op in augustus 2013.

Het bestuur

Voorzitter: Pieter Brink
Penningmeester: Hans van der Zee
Secretaris: Jurr van Dalen
Bestuurslid: Hannah Ietswaart
Bestuurslid: Harm Jan Prins

Raad van Experts

SEN beschikt over een expertteam, dat het bestuur terzijde staat.
Leden van de Raad zijn op dit moment:
Prof. Dr. Frans Stokman, mede-oprichter SEN en emeritus RuG
Prof. Dr. Gert-Jan Euverink – RuG
Dr. Jacob Dijkstra – RUG
Marco Nekeman – Invent
Erik Matien – Enablemi