Ontwikkelaar

SEN ontwikkelt, samen met haar raad van experts, praktisch toepasbare concepten die helpen bij het energieneutraal maken van de bebouwde omgeving. Conceptontwikkeling gebeurt in samenwerking met relevante kennisinstellingen, onderzoekbureaus en marktpartijen. SEN focust daarbij op het sociale en organisatorische domein. Zij kijkt hoe op basis van beschikbare technische kennis en inzichten een concept gevormd kan worden waarmee burgers zelf effectief aan de slag kunnen gaan. 

10 stappenplan

Dit begon bij de start van SEN in 2013 met het 10-stappenplan, een route voor dorpen en buurten om te komen tot energie-neutraliteit. Het stappenplan is een procesbeschrijving waar een dorp of wijk mee aan de slag kan gaan en kent op voorhand geen voorkeur voor een bepaalde technische oplossing.

Quick-Fit

De vraag naar de beste oplossing komt natuurlijk wel naar voren in dit proces. SEN ontwikkelt daarom, in 2015, het model van woning-typologieën. Dit model is gebaseerd op de aanname dat energieneutraliteit versneld bereikt kan worden door de woningen te categoriseren in typologieën en per type concrete aanbevelingen uit te brengen. Dit wordt nader onderzocht in het project Eensgezind Energie Neutraal (EEN).

Conclusie
De verrassende conclusie was dat het beste resultaat behaald wordt door een generieke oplossing, ongeacht huistypologie: beperkte isolatie, hybride warmtepomp en zonnepanelen, waarmee tenminste 50% gas-reductie wordt bereikt, en toepassing van groen gas.

Dit is de kern van de Quick-Fit oplossing die in november 2017 is gepresenteerd in Den Haag.

Omdat SEN streeft naar een volledig duurzame energievoorziening, betekent dit dat voor deze hybride oplossing ook hernieuwbaar gas nodig is. Hiervoor kan groen gas aangewend worden, geproduceerd door vergisting van rioolslib. Nieuwe technologie geeft hier veelbelovende resultaten.

Energy Service Company (ESCO)

ontwikkelen

De Quick-Fit oplossing wordt nu toegepast in verschillende dorpen en wijken. Bij de implementatie hiervan dient de volgende uitdaging zich aan: hoe maak je het voor alle bewoners haalbaar en zo gemakkelijk mogelijk de benodigde maatregelen in hun woning toe te passen?

Hiervoor ontwikkelt SEN een nieuwe vorm van een ouder concept: de ESCO (Energy Service Company). Deze ESCO ontzorgt bewoners zowel financieel als praktisch m.b.t. de aanpassingen die nodig zijn voor de Quick-Fit. In dit model is geen voorinvestering nodig van de bewoner. Hiermee wordt het realiseren van een energieneutraal dorp/ wijk nog makkelijker!

Zo blijft SEN nieuwe concepten ontwikkelen, toepassen en toetsen aan de praktijk, ten behoeve van burgerinitiatieven die zelf aan de slag willen in hun leefomgeving.

Wilt u onze oplossingen ook toepassen in uw dorp of wijk? Neem dan contact met ons op.