Intermediair

De uitrol van door SEN ontwikkelde concepten gebeurt door burgercollectieven. SEN kan projectplannen schrijven voor collectieven die aan de slag willen met een SEN-concept. Bij de uitvoer kan SEN de burgercollectieven adviseren, meedenken en waar nodig het concept aanpassen aan de praktijk. Zij wil daarmee handelingsperspectief creëren voor lokale initiatieven met een duidelijke ambitie op het gebied van verduurzaming. 

Tijdens de implementatie van de ontwikkelde concepten ontstaan vaak nieuwe, onverwachte situaties. Deze kunnen van technische aard zijn, maar ook financieel of organisatorisch. Hier spelen vaak allerlei organisatorische, politieke of financiële belangen van andere stakeholders een rol. Wanneer je je als (vrijwillige) bewoner-initiatiefnemer in deze dynamiek staande wilt houden, kan het fijn zijn hierin bijgestaan of vertegenwoordigd te worden door mensen die veel ervaring hebben met dit soort processen.

Rol SEN
Deze rol kan SEN vervullen. Dit is een rol als intermediair, als adviseur, als mee-denker, als klankbord of als regisseur. Vergelijkbaar met de rol van architect bij een bouwproject: flexibel reageren op nieuwe ontwikkelingen, maar trouw blijven aan de uitgangspunten van het ontwerp. De natuurlijke positie van SEN is niet die van uitvoerder, maar in een stuurgroep, waar ze het geweten van het project kan zijn en de belangen van de bewoners kan behartigen.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek om te verkennen wat we voor u zouden kunnen betekenen