Stichting Aardgasvrije Wierdedorpen is van start gegaan met  verduurzamen
|

Stichting Aardgasvrije Wierdedorpen is van start gegaan met verduurzamen

SEN begeleidt Stichting Aardgasvrije Wierdedorpen (de dorpen Krewerd, Holwierde en Godlinze in Groningen) om gas te besparen en groen gas te produceren. SEN is hier vanaf het begin bij betrokken en heeft het plan geschreven waardoor er voor de drie dorpen 5 miljoen euro ter beschikking kwam om de dorpen aardgasvrij te maken. SEN is…

|

Symposium ter ere van prof. Frans Stokman

Het symposium vond plaats op 10 juni 2022 in de klassieke Gadourekzaal van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en werd georganiseerd door de afdeling Sociologie van de RuG samen met SEN. Vanwege coronamaatregelen kon het symposium (ter ere van zijn 80e verjaardag) vorig jaar niet plaatsvinden. Bloemenhulde voor prof. Frans Stokman (Foto: A.Stokman)     Het…

SEN geeft presentatie op Volt congres in Assen op 20 juni 2022
|

SEN geeft presentatie op Volt congres in Assen op 20 juni 2022

Tijdens het regionale Volt congres in Assen op 20 juni 2022 ging de aandacht ondermeer uit naar de energietransitie. Pieter Brink en Jurr van Dalen verzorgden vanuit SEN een bijdrage, waarin geschetst is hoe wezenlijk de rol van inwoners is, het ontzorgen van huishoudens voor wat betreft energie en het belang van een voorwaardenscheppende overheid….

4 miljoen voor Dalen!
|

4 miljoen voor Dalen!

Dalen (gemeente Coevorden) is geselecteerd voor de derde ronde proeftuinen van het programma aardgasvrije wijken (PAW) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Stichting Samen Energie Neutraal heeft mede bijgedragen aan de totstandkoming. Het PAW draagt bij aan het leren opschalen en versnellen van de energietransitie. Zie de website van Samendalen

|

Weten wat de wijk wil: over draagvlakeisen en representatieclaims in relatie tot burgerinitiatieven.

In 2021 is door SEN meegewerkt aan dit artikel van Mr. Esmée Driessen, werkzaam als promovenda aan de universiteit van Leiden bij de afdeling Staats- en Bestuursrecht en eveneens verbonden aan de Thorbeckeleerstoel als Thorbeckefellow. In haar proefschrift richt zij zich op het verschijnsel “Right to Challenge” c.q. uitdaagrecht. Vaak eisen gemeenten dat er voldoende…

|

ReestdalEnergie gaat voor groene energie

Zuidwolde De Wolden als eerste gemeente in Nederland over op enkel groene energie. Dat is het streven van coöperatie ReestdalEnergie, dat daarvoor de samenwerking heeft gezocht met partijen als Samen Energie Neutraal (SEN) en N-Tra. Meerdere werkgroepen werken de plannen uit, waarbij het doel is om in tien jaar het huishoudelijk aardgasverbruik van de Wolder…

|

SEN en Gaasperdam

 “Gaasperdam gezond en duurzaam in de benen!”. Het project gaat 2,5 jaar duren vanaf 1 juli; voor een snelle indruk bekijk het volgende filmpje over Gaasperdam en SEN: https://www.youtube.com/watch?v=mlstWfBSp7A Groen gas is en blijft een belangrijke component. Zowel de ‘kleine’ keukenafvalvergister (inmiddels is de eerste geplaatst) als ook de hogedruk slibvergisting. Een indruk van het…