|

SEN geeft presentatie op Volt congres in Assen op 20 juni 2022

Tijdens het regionale Volt congres in Assen op 20 juni 2022 ging de aandacht ondermeer uit naar de energietransitie. Pieter Brink en Jurr van Dalen verzorgden vanuit SEN een bijdrage, waarin geschetst is hoe wezenlijk de rol van inwoners is, het ontzorgen van huishoudens voor wat betreft energie en het belang van een voorwaardenscheppende overheid.

Foto: R. Scholten