|

ReestdalEnergie gaat voor groene energie

Zuidwolde De Wolden als eerste gemeente in Nederland over op enkel groene energie. Dat is het streven van coöperatie ReestdalEnergie, dat daarvoor de samenwerking heeft gezocht met partijen als Samen Energie Neutraal (SEN) en N-Tra.

Meerdere werkgroepen werken de plannen uit, waarbij het doel is om in tien jaar het huishoudelijk aardgasverbruik van de Wolder huishoudens te halveren en voor de andere helft over te stappen op groen gas.

„Het plan is om ieder huis van een hybride warmtepomp te voorzien, waarbij de mensen gewoon hun eigen cv-ketel houden. Daarnaast krijgt iedereen het aantal zonnepanelen dat nodig is om de elektriciteitsrekening gelijk te houden of te verlagen. Zo zijn we in staat om in 10 jaar onafhankelijk te worden van aardgas voor huishoudelijk gebruik”, licht Klaas Blanksma, voorzitter van ReestdalEnergie, toe.

Het plan van de energiecoöperatie heeft een aantal uitgangspunten. In de eerste plaats is een aanbod ontwikkeld dat voor iedereen in De Wolden haalbaar is. Dus ook voor mensen die zelf geen investeringen kunnen of willen doen. Binnenkort bezorgt ReestdalEnergie huis-aan-huis de Energiekrant, waarin precies uitgelegd wordt hoe dit mogelijk is. De energierekening voor de inwoners blijft hooguit gelijk maar zal in de meeste gevallen veel lager gaan uitvallen. Het tweede uitgangspunt is dat dit aanbod voor de inwoners zelf geen extra kosten of rompslomp met zich meebrengt. Het projectbureau van ReestdalEnergie, dat zorgt voor de praktische uitvoering van het project, selecteert de beste apparaten voor de laagste prijs die de best mogelijke opbrengst garanderen. De inwoners hebben er zelf geen omkijken naar: ReestalEnergie regelt alles.

Het derde uitgangspunt is dat het project lokaal gedragen en uitgevoerd wordt. Dus samen met alle bestaande energie-initiatieven in De Wolden en samen met het lokale bedrijfslevenen uiteraard zonder dat inwoners ergens toe worden gedwongen. Vanzelfsprekend is er goed overleg met de gemeente.

Steun provincie
De initiatiefnemers hebben inmiddels van de provincie al financiële steun gekregen voor het opstellen van het projectplan. De provincie zet immers ook in op groen gas en wil heel Drenthe uiterlijk in 2050 energieneutraal hebben. Het project van Reestdal Energie in De Wolden bevindt zich in de ontwikkelingsfase. De uitvoering zal naar verwachting kunnen starten in het voorjaar van 2022.

De voorman van ReestdalEnergie legt uit dat het niet alleen een uitdagend, maar ook een uniek plan is. „Er zijn in Nederland ongeveer vijftig projecten met aardgasvrije wijken. Een deel daarvan gaat ‘volledig van het gas af’. Een door de overheid opgelegde maatregel waar de inwoners begrijpelijkerwijs vaak tegenop zien omdat dit vaak hoge kosten per woning met zich meebrengt, plus de nodige rompslomp voor de bewoners. Wat wij met Reestal Energie doen, is omdenken: wij gaan voor betaalbaarheid, ontzorgen en een breed lokaal draagvlak bij provincie, gemeente en natuurlijk bij de hoofdrolspelers in dit verhaal: de inwoners zelf”, aldus Blanksma

Bron: ‘De westervelder’