|

Inwonerspeiling in opdracht van de Commissie van Onderzoek van Provinciale Staten Drenthe

In het najaar van 2019 is in opdracht van het Drents Parlement een onderzoek uitgevoerd naar draagvlak en participatie in de Drentse energietransitie. Het doel was inzicht te krijgen in de manier waarop inwoners van Drenthe betrokken willen worden bij de klimaat- en energietransitie en hoe zij daar zelf aan kunnen en willen bijdragen. Aan de Drenten is gevraagd wat zij vinden van de energietransitie en hun rol daarin.
SEN is in veel dorpen al actief betrokken en blijft haar missie voortzetten in Drenthe, maar ook in andere provincies.