|

Informatieavond provinciale subsidieregeling energie-initiatieven

Uitnodiging

Informatieavond provinciale subsidieregeling energie-initiatieven

Woensdag 18 oktober 2017, van 19.30 – 21.30 uur.

Locatie: Provinciehuis Drenthe, Westerbrink 1 in Assen.

Graag nodigt de Energiewerkplaats Drenthe u uit voor een informatieavond over de nieuwe provinciale subsidieregeling voor Drentse Energie-initiatieven. Tijdens deze avond presenteren we tevens de uitkomsten van het onderzoek van de Hanzehogeschool naar Lokale Energie-initiatieven in Drenthe. Bovendien brengen we u op de hoogte van het aanbod van de recent opgerichte ‘Energiewerkplaats Drenthe’, een samenwerkingsverband van vijf organisaties die Drentse energie-initiatieven ondersteunen.

Het programma:

19.00   Inloop met koffie/thee

19.30   Welkom door Charles Hussels (Provincie Drenthe)

19.40   Wat is en wie zijn de Energiewerkplaats Drenthe (Christiaan Teule)

19.50   Presentatie onderzoeksresultaten Hanze Hogeschool (Carina Wiekens)

20.15   Informatiesessie over de subsidieregeling (Gert Jan Evers):

  • Wie komt in aanmerking?
  • Wat zijn de voorwaarden?
  • Hoe moet de subsidie worden aangevraagd?
  • Wat is de rol van de Energiewerkplaats Drenthe?

20.45   Aanbieding ‘Handboek Postcoderoos Drenthe’ (Christiaan Teule)

21.00   Afsluitende netwerkborrel

In verband met de catering en de inrichting van de zaal horen we graag of u aanwezig bent. U kunt zich tot uiterlijk maandag 16 oktober aanmelden via dit formulier.

Kent u mensen of initiatieven die mogelijk geinteresseerd zijn in deze bijeenkomst? Stuurt u deze uitnodiging dan gerust door.

Met vriendelijke groet,

Christiaan Teule

Natuur en Milieufederatie Drenthe

tel. 0592 311150
c.teule@nmfdrenthe.nl