|

Expeditie Energieneutraal wonen gestart!

Vrijdag 7 oktober hebben ruim 70 verschillende partijen, zoals woningcorporaties, overheden, marktpartijen, vertegenwoordigers van de Drentse inwoners en kennisinstellingen, de Drentse Energiedeal ondertekend. Met deze unieke deal starten zij de gezamenlijke ‘Expeditie Energieneutraal Wonen’.

SEN was ook uitgenodigd om deel te nemen aan deze energiedeal.

Pieter Brink was namens SEN aanwezig en heeft de Drentse Energiedeal ondertekend.

De deal is in omvang en ambitie op dit provinciale niveau uniek, met partners die zowel de vraag als het aanbod op het gebied van energieneutraal wonen vertegenwoordigen, waaronder ook vertegenwoordigers van bewoners (huurders en particuliere woningeigenaren) in Drenthe. Met deze deal streven de partners er naar dat alle inwoners van Drenthe in 2040 energieneutraal wonen. Om dat te realiseren zijn flinke stappen en grootse ontwikkelingen nodig, want met de kennis en mogelijkheden van vandaag lukt het niet. Daarom willen zij niet wachten en gaan vanaf nu samen aan de slag. Bovendien kent Drenthe diverse projectinitiatieven op het gebied van energieneutraal wonen en energiebesparing. Om deze en de noodzakelijke nieuwe projectinitiatieven met elkaar te delen, samen te werken of elkaar te versterken is deze unieke Drentse Energiedeal ontstaan. Want samen kunnen de partners meer dan ieder alleen.

Energiegedeputeerde Tjisse Stelpstra: ‘Met z’n allen willen we er voor zorgen dat woningen dermate goed geïsoleerd zijn én de beschikking hebben over duurzame energie, dat we vanaf 2040 energieneutraal wonen in Drenthe. Dat betekent, dat dan de fossiele energierekening geschiedenis is. Daar zet ik mij graag voor in.’