|

De SEN conclusies over inwonerbetrokkenheid zijn nog eens bevestigd

Afb. uit het rapport van Alex Brenninkmeijer, voorzitter adviescommissie Burgerbetrokkenheid bij klimaatbeleid

De SEN conclusies over inwonerbetrokkenheid zijn nog eens bevestigd in het dit voorjaar verschenen rapport van de “Experts over Burgerbetrokkenheid bij Klimaatbeleid” van Alex Brenninkmeijer, voorzitter adviescommissie Burgerbetrokkenheid bij klimaatbeleid.

Zie het Adviesrapport Betrokken bij klimaat (samenvatting op pag. 43).