Subsidie voor Heel De Wolden Groen ontzorgt dertig huishoudens in energietransitie

Artikel uit Meppeler Courant | 21 maart 2024
Persbericht van ‘Heel De Wolden Groen’: Heel De Wolden Groen ontzorgt huishoudens in de hele gemeente, ook bij de aanschaf van een warmtepomp.
Foto ANP

Energiecoöperatie ‘Heel De Wolden Groen’ heeft een subsidie van bijna 45.000 euro ontvangen van de gemeente De Wolden en N-TRA, de duurzame dochter van de RENDO-groep. Ze nemen beide de helft voor hun rekening. Daarmee kan dit voorjaar, na een lange voorbereiding, een begin worden gemaakt van de verduurzaming van dertig woningen in De Wolden.

Het gaat om een pilot waarbij de woningen worden aangepakt met de Quick-Fit-methode. „Het gaat om het ontzorgen van huiseigenaars, zodat niet iedereen zelf hoeft uit te zoeken welke aanpak de beste is, wie je het moet laten uitvoeren en hoe je subsidie en eventueel een lening krijgt”, aldus Klaas Blanksma namens Heel De Wolden groen.

Voor die ontzorging is een apart bedrijf opgericht, dat hiervoor professionals in dienst heeft genomen. Het bestuur van de coöperatie is daarbij mede-eigenaar van het ontzorgingsbedrijf, zodat de kwaliteit van de uitvoering in eigen hand blijft.

Nog terughoudend
Sommige inwoners weten niet waar ze moeten beginnen, of welke maatregelen zinvol zijn in hun woning of zijn nog terughoudend. Heel De Wolden Groen biedt ondersteuning bij de (financierings-)aanvraag en begeleidt inwoners bij het benutten van bestaande subsidieregelingen. De coöperatie werkt met een duidelijke aanpak die een besparing op het gasverbruik van minimaal 50 procent oplevert. Volgens
Blanksma omvat de aanpak de installatie van een hybride warmtepomp in combinatie met zonnepanelen en zo nodig kierdichting.

„Wij mogen het voor ze regelen”, benadrukt Blanksma, waarbij hij wijst op het uitgebreide verduurzamingspakket, inclusief begeleiding. „Interessant aan het project is dat het een belangrijk instrument kan zijn voor de bestrijding van energiearmoede, omdat de verwachte kostenbesparing groter is dan de kosten van een eventuele lening die de coöperatie voor de deelnemers kan regelen. Hierdoor levert het een zeer aantrekkelijk aanbod op, ook voor deelnemers die zelf niet kunnen investeren”, verduidelijkt Blanksma. Dit is volgens hem dan ook een belangrijke reden waarom de gemeente en de netwerkbeheerder RENDO subsidie verstrekken voor de opstart van het project.

Voor de zomervakantie
„We streven ernaar voor de zomervakantie de eerste dertig woningen te verduurzamen. De uitvoering zelf gebeurt door lokale installateurs waarmee de coöperatie afspraken maakt. Die afspraken gaan ook over de controle op de werking van de warmtepomp en het bereikte besparingseffect.”

Het project van Heel De Wolden Groen past binnen twee duurzaamheidsambities van de gemeente De Wolden, namelijk het verlagen van de CO2-uitstoot en het verlagen van het gasgebruik in de gemeente. Ook N-TRA staat positief tegenover het initiatief van de coöperatie. „Als dit pilotproject slaagt, kunnen vervolgens alle huishoudens in De Wolden volgens deze methode geholpen worden met hun bijdrage aan de energietransitie”, zegt een enthousiaste Eddy Veenstra, directeur van de RENDO-groep. Klaas Blanksma laat weten dat er nog enkele plaatsen vrij zijn in deze pilot, daarna wordt een wachtlijst gemaakt om in het najaar een tweede ronde te kunnen starten.
Info: www.heeldewoldengroen.nl