Grootschalig experiment met slimme aansturing hybride warmtepompen

Uit het vakblad voor warmtepompen:

De Nederlandse overheid stimuleert op verschillende manieren de aanschaf van (hybride) warmtepompen. Maar de forse groei van het aantal warmtepompen kan er ook toe leiden dat het elektriciteitsnet op wijkniveau wordt overbelast. Hierdoor kan het voorkomen dat woningen geen zwaardere aansluiting kunnen krijgen voor een warmtepomp of elektrische auto. In sommige gevallen moet daardoor worden afgezien van de aanschaf van een warmtepomp en bijvoorbeeld elektrische auto.

Collectieve aansturing

De komende drie jaar loopt een experiment in Dalen in Drenthe, waarbij wordt onderzocht hoe hybride warmtepompen zo kunnen worden aangestuurd dat ‘filevorming’ op het net wordt voorkomen door de warmtepomp terug te schakelen, zonder dat het ten koste gaat van het het warmtecomfort in de woningen.
Voor het experiment wordt door verschillende samenwerkende partijen speciale hard- en software ontwikkeld, en een open communicatiestandaard voor de aansturing. Het doel is om in het dorp honderd hybride warmtepompen zodanig extern aan te sturen dat een collectief van huishoudens bijdraagt aan het voorkomen van ‘filevorming’ op het net. Voor hun bijdrage aan het voorkomen van pieken op het net kunnen de deelnemers aan het experiment in Dalen een financiële beloning krijgen. 

Stichting Samen Energie Neutraal is een van de partijen die meedoet in dit consortium. Andere partijen zijn:  Enablemi (financiering duurzame innovatie), netbeheerder Enexis, fabrikant Intergas, Inversable (ontwikkelaar van open standaarden), Voorstroom (beheerder voor lokale energie-initiatieven) en TU Eindhoven.

Lees hier het hele artikel in het Vakblad Wamtepompen.