Stichting Samen Energie Neutraal (SEN)

Ons doel is Nederland versneld energieneutraal te maken. We ontwikkelen hiervoor  wetenschappelijk onderbouwde, praktische oplossingen. SEN fungeert daarbij als intermediair en adviseur voor verschillende partijen, zoals dorpsverenigingen, gemeentes, provincies, woningbouwcorporaties, bedrijven en agrariërs. Wij helpen al deze partijen om een buurt, dorp of gebied samen met de bewoners energieneutraal te maken.

Wij helpen met onze diensten om dit doel te realiseren.

SEN ontwikkelt, samen met haar raad van experts, praktisch toepasbare concepten die helpen bij het energieneutraal maken van de bebouwde omgeving. Conceptontwikkeling gebeurt in samenwerking met relevante kennisinstellingen, onderzoekbureaus en marktpartijen. Lees meer

expertteam-klein

De uitrol van door SEN ontwikkelde concepten gebeurt door burgercollectieven. SEN kan projectplannen schrijven voor collectieven die aan de slag willen met een SEN-concept. Bij de uitvoer kan SEN de burgercollectieven adviseren, meedenken en waar nodig het concept aanpassen aan de praktijk. Zij wil daarmee handelingsperspectief creëren voor lokale initiatieven met een duidelijke ambitie op het gebied van verduurzaming. Lees meer